2013. január 19., szombat

Vince
Európában is jól ismert védőszent. Napja, termésjósló nap, Vincét ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját, de még a várható kukoricatermésre is jósoltak a Vince-napi időjárásból: Amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek.

Vince napján a szőlőtermelők igencsak figyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak. A közismert időjárási regula így hangzik: Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince. A moldvai magyaroknál a következő változatot jegyezték fel: Fényes Vince, tele pince. Ködös Vince, üres pince. A Vince-napi időjárási regula a jugoszláviai magyarok körében így szól: Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.

Azt nem tudni, hogy a magyar pásztorkultúrában milyen hagyományok, megfigyelések kötődnek Vince Naphoz, mert ilyenkor a jószág még javából jászlazva van. Viszont ha Vince termésjósló nap, akkor kecsegtetően kezdődik az év, mert nálunk megszületett az első bárány. Vince napjához igazodva pedig természetesen a született bárány kos. Ezzel kezdetét vette a bárány szezon...